Sergantys asmenys (ligotumas) – asmenų, kuriems 2020 m. ambulatorinėse ir stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruota bent viena liga, skaičius ČIA
(Higienos instituto duomenys, paskaičiuoti iš PSDF IS SVEIDRA)

———————————————————————————————————————————

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJA:

PASLAUGOS ASMENIMS, TURINTIEMS PSICHIKOS NEGALIĄ , Skaityti plačiau

———————————————————————————————————————————–

2016 m. gruodžio mėn. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) informacija apie asmenų, kuriems nustatyta negalia dėl psichikos sutrikimų:

Pirminiai

    Darbingumo lygis

Neįgalumo lygis

  viso kreipėsi asmenų 0 – 55 % viso kreipėsi asmenų

sunkus vidutinis lengvas

2014 m.

1692 1555 1074 1068

2015 m.

1499 1387 1017

1004

2016 m. 1544 1388 974

955

 

RODIKLIAI SOCIALINĖS APSAUGOS SRITYJE 2015

Nuo 2005 m. liepos 1 d. NDNT neįgalumo lygį (lengvas, vidutinis, sunkus) nustatė 7555 asmenims,   darbingumo lygį nuo 0 iki 55 proc. – 27592 asmenims.

RODIKLIAI, APIBŪDINANTYS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ,

SOCIALINĖS APSAUGOS SRITYJE

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

 1. Neįgalieji kaip tikslinė grupė, jos apibūdinimas, nurodant: bendrą neįgaliųjų skaičių bei jų pasiskirstymą pagal lytį (moterys, vyrai) ir nustatytą darbingumo lygį bei neįgalių vaikų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal nustatytą neįgalumo lygį.

                                                                                                                                      1 lentelė

  2015 metai
Bendras neįgaliųjų skaičius: 248 897
Vaikai: 14 718
mergaitės 5 883
berniukai 8 835
Moterys 12 901
Vyrai 15 342
Iš jų neįgalūs vaikai pagal nustatytą neįgalumo lygį:
Lengvas neįgalumo lygis 5 421
Vidutinis neįgalumo lygis 6 801
Sunkus neįgalumo lygis 2 441
Iš jų suaugę asmenys pagal nustatytą darbingumo lygį: 
0-25 proc.  darbingumo lygis 33 016
30-40 proc.  darbingumo lygis 137 229
45-55 proc. darbingumo lygis 63 934

 1. Šalpos išmokų, tikslinių kompensacijų gavėjai, nurodant:
  šalpos pensijų neįgaliesiems ir neįgaliems vaikams gavėjų skaičių bei joms skirtas lėšas, neįgalių asmenų tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems mokama šalpos pensija, skaičių, slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius, priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų skaičių, transporto išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų skaičių bei karių ir pareigūnų netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjų skaičių.

                                                                                                                                        2 lentelė

Išmokų rūšis 2015 metai
1. Šalpos pensija neįgaliajam (invalidui) (iš viso panaudota tūkst. EUR) 50.489,1
vidutinė pensija (EUR) 147,82
1. Bendras gavėjų skaičius: 27.774
1.1.netekusiam 75-100 proc. darbingumo (I grupės invalido) 9.070
vidutinė pensija (EUR) 196,88
1.2. netekusiam 60-70 proc. darbingumo (II grupės invalido) 13.412
vidutinė pensija (EUR) 142,15
1.3. netekusiam 45-55 proc. darbingumo (III grupės invalido) 5.320
vidutinė pensija (EUR) 78,89
2. Šalpos pensija neįgaliam vaikui iki 18 metų (iš viso panaudota tūkst. EUR) 26.686,8
vidutinė pensija (EUR) 145,20
2. Bendras gavėjų skaičius: 15.015
2.1. sunkus neįgalumo lygis 2.436
 vidutinė pensija (EUR) 210,56
2.2. vidutinis neįgalumo lygis 6.690
vidutinė pensija (EUR) 157,35
2.3. lengvas neįgalumo lygis 5.837
vidutinė pensija (EUR) 104,75
2.4. vaikui invalidui, kuriam nenustatytas neįgalumo lygis 84
vidutinė pensija (EUR) 105,00
3. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija (iš viso panaudota tūkst. EUR) 131.499,7
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos dydis (EUR) 259,74
3. Bendras gavėjų skaičius: 41.162
3.1. neįgaliam vaikui iki 18 metų 982
3.2. netekusiam 75-100 proc. darbingumo (visiškos negalios invalido) 6.630
3.3. sukakusiam senatvės pensijos amžių 33.566
4. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija (iš viso panaudota tūkst. EUR) 44.329,3

 

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos dydis (EUR) 64,24
4. Bendras gavėjų skaičius: 56.119
4.1. neįgaliam vaikui iki 18 metų: 8.126
4.2. sunkus neįgalumo lygis 1.470
4.3. vidutinis neįgalumo lygis 6.656
4.4. netekusiam 75-100 proc. darbingumo (I grupės invalido) 10.738
4.5. netekusiam 60-70 proc. darbingumo (II grupės invalido) 1.527
4.6. sukakusiam senatvės pensijos amžių 35.775
5. Transporto išlaidų kompensacijos (iš viso panaudota tūkst. EUR) 868,0
5. Bendras gavėjų skaičius: 5.416
Transporto išlaidų kompensacija (EUR) 603.944,57
5.1. suaugę neįgalieji 4.290
5.2. neįgalūs vaikai 904
Lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija (EUR) 264.046,08
5.3. suaugę neįgalieji 59
5.4. šeimos, auginančios neįgalų vaiką, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis 163
6. Šalpos pensija asmeniui, slaugiusiam neįgalųjį (invalidą) (iš viso panaudota tūkst. EUR) 17,3
vidutinė pensija (EUR) 115,29
6. Bendras gavėjų skaičius: 12
6.1 sukakusiam senatvės pensijos amžių 11
vidutinė pensija (EUR) 110,84
6.2. netekusiam 75-100 proc. darbingumo (I grupės invalido) 1
vidutinė pensija (EUR) 159,28
6.3. netekusiam 60-70 proc. darbingumo (II grupės invalido) 1
vidutinė pensija (EUR) 139,76
7. Karių ir pareigūnų netekto darbingumo (invalidumo) pensijos (iš viso panaudota tūkst. EUR):
 Bendras gavėjų skaičius:
vidutinė pensija (EUR)

 

 1. Valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjai ir pensijos dydis, nurodant: pensijų (invalidumo, netekto darbingumo) gavėjų skaičių, vidutinės invalidumo pensijos dydį eurais pagal grupes ir vidutinės netekto darbingumo pensijos dydį eurais pagal netekto darbingumo procentą bei netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms skirtas lėšas.

3 lentelė

Pensijų rūšis 2015 metai
Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos (tūkst. Eur) 465 605,1
1. Invalidumo pensijos (tūkst. Eur) 159 757,5
                      Invalidumo vidutinė pensija (Eur) 213,03
                      Bendras gavėjų skaičius: 62 418
                      1.1. I grupės invalidumo pensijų gavėjai 7 713
                             I grupės vidutinė pensija (Eur) 249,1
                      1.2. II grupės invalidumo pensijų gavėjai 48 891
                             II grupės vidutinė pensija (Eur) 218,2
                      1.3. III grupės invalidumo pensijų gavėjai 5 814
                             III grupės vidutinė pensija (Eur) 121,5
2. Netekto darbingumo pensijos (tūkst. Eur) 305 847,6
                      Netekto darbingumo vidutinė pensija (Eur) 169,62
                      Bendras gavėjų skaičius: 146 149
                      2.1. netekę 75-100 % darbingumo pensijų gavėjai 16 195
                             vidutinė pensija (Eur) 239,5
                      2.2. netekę 60-70 % darbingumo pensijų gavėjai 76 854
                          vidutinė pensija (Eur) 203,9
                      2.3. netekę 45-55 % darbingumo pensijų gavėjai 53 100
                          vidutinė pensija (Eur) 98,6


Dirbusių 2015 m. gruodžio mėn. pabaigoje invalidumo pensijų gavėjų skaičius pagal invalidumo grupes ir lytį

Bendras skaičius I grupė II grupė III grupė
Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso
3 700 71 95 166 819 782 1 601 816 1 117 1 93


Nedirbusių 2015 m. gruodžio mėn. pabaigoje invalidumo pensijų gavėjų skaičius pagal invalidumo grupes ir lytį

 

Bendras skaičius I grupė II grupė III grupė
Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso
56 810 4 214 2 950 7 164 28 352 17 640 45 992 1 333 2 321 3 56


Darbingumo amžiaus invalidumo pensijų gavėjų skaičius pagal invalidumo grupes ir lytį 2015 m. gruodžio mėn.

Bendras skaičius I grupė II grupė III grupė
Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso
15 587 722 1 073 1 795 4 358 4 585 8 943 1 724 3 125 4 849


Pensinio amžiaus invalidumo pensijų gavėjų skaičius pagal invalidumo grupes ir lytį 2015 m. gruodžio mėn.

Bendras skaičius I grupė II grupė III grupė
Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso
44 923 3 563 1 972 5 535 24 813 13 837 38 650 425 313 738


Dirbusių 2015 m. gruodžio mėn. pabaigoje netekto darbingumo pensijų gavėjų skaičius pagal netekto darbingumo lygį ir lytį

Bendras skaičius 45-55 proc. 60-70 proc. 75-100 proc.
Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso
43 634 13 843 11 504 25 347 8 990 8 468 17 458 345 484 829


Nedirbusių 2015 m. gruodžio mėn. pabaigoje netekto darbingumo pensijų gavėjų skaičius pagal netekto darbingumo lygį ir lytį

Bendras skaičius 45-55 proc. 60-70 proc. 75-100 proc.
Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso
101 751 13 731 13 984 27 715 29 945 28 511 58 456 6 047 9 533 15 580

 

Darbingo amžiaus netekto darbingumo pensijų gavėjų skaičius pagal netekto darbingumo lygį ir lytį 2015 m. gruodžio mėn.

Bendras skaičius 45-55 proc. 60-70 proc. 75-100 proc.
Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso
122 878 27 505 25 444 52 949 28 347 29 821 58 168 4 393 7 368 11 761

 

Pensinio amžiaus netekto darbingumo pensijų gavėjų skaičius pagal netekto darbingumo lygį ir lytį 2015 m. gruodžio mėn.

Bendras skaičius 45-55 proc. 60-70 proc. 75-100 proc.
Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso Moteris Vyras Iš viso
22 507 69 44 113 10 588 7 158 17 746 1 999 2 649 4 648

 

 1. Globojami (rūpinami) ir įvaikinti neįgalūs vaikai, nurodant: globojamų (rūpinamų) neįgalių vaikų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal globos vietą (vaikų globos namai, socialinės globos namai, šeimos ir šeimynos) bei jų dalį nuo bendro globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus, Lietuvos piliečių ir užsienio valstybių piliečių įvaikintų neįgalių vaikų skaičių bei jų dalį nuo bendro įvaikintų vaikų skaičiaus.

4 lentelė

  2015 metai
Globojami (rūpinami) neįgalūs vaikai
Iš jų:
Vaikų globos namuose ir socialinės globos namuose vaikams ir jaunimui gyvenantys, tėvų globos netekę, neįgalūs vaikai (kuriems, nustatytas neįgalumo lygis) 836
Iš jų dalis nuo bendro vaikų globos įstaigose globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus 20 proc.
Įvaikinti vaikai kuriems nustatytas neįgalumo lygis 5
Iš jų:
Lietuvos piliečių įvaikinti neįgalūs vaikai (kuriems, nustatytas neįgalumo lygis) 2
Iš jų dalis nuo bendro įvaikintų vaikų skaičiaus. 2%
Užsienio valstybių piliečių įvaikinti neįgalūs vaikai (kuriems, nustatytas neįgalumo

lygis)

3
Iš jų dalis nuo bendro įvaikintų vaikų skaičiaus 4.8%

 

 1. Neįgalieji, gyvenantys namuose, nurodant: pagalbą į namus gavusių darbingo amžiaus neįgalių asmenų ir neįgalių vaikų skaičių, darbingo amžiaus neįgalių asmenų ir neįgalių vaikų, lankiusių dienos centrus, skaičių, neįgaliųjų, gaunančių 20 procentų BSI dydžio išmokas komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti, skaičių.

5 lentelė

  2015 metai
Pagalbą į namus gavusių darbingo amžiaus neįgalių asmenų skaičius** 3 204
Pagalbą į namus gavusių neįgalių vaikų skaičius** 228
Darbingo amžiaus neįgalių asmenų, lankiusių dienos centrus, skaičius** 13,7 tūkst.
Neįgalių vaikų, lankiusių dienos centrus, skaičius** 2,5 tūkst.
Neįgaliųjų, auginančių vaikus (iki 18 m. amžiaus), gaunančių 20 procentų BSI  dydžio išmokas komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti, skaičius* 55

*Neįgaliųjų reikalų departamento duomenys   ** Statistikos departamento duomenys

 

 1. Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje, nurodant: neįgaliųjų (vaikai ir suaugę) bei jų šeimos narių, gavusių naudą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektuose, skaičių, neįgaliųjų pasiskirstymą pagal dalyvavimą socialinės reabilitacijos projektų veiklose, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugoms skirtas savivaldybių ir valstybės biudžeto lėšas, neįgaliųjų būsto ir jo aplinkos pritaikymui panaudotas lėšas, pritaikytų būstų skaičių neįgaliesiems ir neįgaliems vaikams bei poreikio patenkinimo proc. (Neįgaliųjų reikalų departamento duomenys), gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis*.

6 lentelė

2015 metai
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansuotų projektų skaičius 428
Neįgalieji, gavę naudą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektuose:
Bendras gavėjų skaičius: 34 680
šeimos nariai 3 655
neįgalūs vaikai 1 783
suaugę neįgalieji 29 242
Neįgalieji dalyvavę socialinės reabilitacijos projektuose pagal veiklas:
neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimas 18 258
asmeninio asistento pagalba 11 271
neįgaliųjų užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose 5 684
meninių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose. 4 734
sportinių gebėjimų lavinimo sporto būreliuose, klubuose. 4 469
Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugoms skirtos lėšos (eur): 4 948 096
Savivaldybių skirtos lėšos 448 987
Valstybės biudžeto skirtos lėšos 4 499 109
Neįgaliųjų būsto ir jo aplinkos pritaikymas (iš viso panaudota lėšų eur) 1 043 583
Bendras gavėjų skaičius: 310
suaugę neįgalieji 259
neįgalieji vaikai 51
poreikio patenkinimo proc. 42
Gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (iš viso panaudota lėšų tūkst. Lt)* 2 141,8
Bendras gavėjų skaičius: 34 966
suaugę neįgalieji 34 528
poreikio patenkinimo proc. 86,27
neįgalūs vaikai 438
poreikio patenkinimo proc. 74,2

*Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

 

NDNT RODIKLIAI, APIBŪDINANTYS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ,

SOCIALINĖS APSAUGOS SRITYJE

 1. Neįgalūs asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, nurodant: asmenų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai skaičių ir pasiskirstymą pagal specialiųjų poreikių rūšis ir amžių, nurodant specialiųjų poreikių kompensacijoms panaudotas lėšas.

                                1 lentelė

2015 m.
Asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai
Iš jų:
nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis 17 731
Vaikai (nuo 0-iki 18 m.) 196
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 m. iki senatvės pensijos) 1 884
Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys 15 651
nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis 16 694
Vaikai (nuo 0-iki 18 m.) 634
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 m. iki senatvės pensijos) 3 674
Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys 12 386
nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis 902
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 m. iki senatvės pensijos) 630
Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys 272
nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis 15 698
Vaikai (nuo 0-iki 18 m.) 199
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 m. iki senatvės pensijos) 4 518
Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys 10 981

 

 1. Asmenys, pirmą kartą pripažinti neįgaliaisiais, nurodant: vaikų (nuo 0 iki 18 m.) (berniukų ir mergaičių), pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais skaičių, darbingo amžiaus asmenų (nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus) (vyrų ir moterų), pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais, skaičių.

2 lentelė

2015 m.
Vaikai (nuo 0 iki 18 m.), pirmą kartą pripažinti neįgaliaisiais 1 760
berniukai 1 072
mergaitės 688
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus), pirmą kartą pripažinti neįgaliaisiais 12 190
vyrai 6 778
moterys 5 412

 

 1. Vaikai (nuo 0-iki 18 m.), kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumo lygis, pagal ligas, nurodant: vaikų skaičių, jų pasiskirstymą pagal neįgalumo lygius bei jų pasiskirstymą pagal ligas, dėl kurių pasekmių buvo nustatytas neįgalumo lygis.

3 lentelė

2015 m. iš jų pagal neįgalumo lygį
sunkus vidutinis lengvas
Iš viso 1760 156 949 655
Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos (A00-B99) 2 0 0 2
Navikai (C00-D48) 69 12 49 8
Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais (D50-D89) 21 1 13 7
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos (E00-E89) 115 1 89 25
Psichikos ir elgesio sutrikimai (F00-F99) 950 93 611 246
Nervų sistemos ligos (G00-G99) 75 10 22 43
Akies ir jos priedinių organų ligos (H00-H59) 14 7 5 2
Ausies ir speninės ataugos ligos (H60-H95) 70 2 35 33
Kraujotakos sistemos ligos (I00-I99) 17 1 9 7
Kvėpavimo sistemos ligos (J00-J99) 38 1 6 31
Virškinimo sistemos ligos (K00-K93) 13 0 9 4
Odos ir poodžio ligos (L00-L99) 107 0 2 105
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos (M00-M99) 45 0 5 40
Lytinės ir šlapimo sistemos ligos (N00-N99) 10 0 2 8
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos (Q00-Q99) 198 23 89 86
Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai (S00-T98) 9 3 0 6
Kita 7 2 3 2

 

 1. Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus), kuriems pirmą kartą nustatytas riboto darbingumo lygis, pagal ligas, nurodant: darbingo amžiaus asmenų skaičių, jų pasiskirstymą pagal darbingumo lygius bei jų pasiskirstymą pagal ligas, dėl kurių pasekmių buvo nustatytas neįgalumo lygis.

                                     4 lentelė

2015 m. iš jų pagal darbingumo lygį
0–25 30-40 45–55
Iš viso 12190 1181 4509 6500
Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos (A00-B99) 270 9 141 120
Navikai (C00-D48) 2717 502 1598 617
Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais (D50-D89) 18 2 4 12
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos (E00-E-89) 356 6 77 273
Psichikos ir elgesio sutrikimai (F00-F99) 1199 147 447 605
Nervų sistemos ligos (G00-G99) 1323 109 356 858
Akies ir jos priedinių organų ligos (H00-H59) 158 53 58 47
Ausies ir speninės ataugos ligos (H60-H95) 70 2 36 32
Kraujotakos sistemos ligos (I00-I99) 2398 185 875 1338
Kvėpavimo sistemos ligos (J00-J99) 139 5 52 82
Virškinimo sistemos ligos (K00-K93) 259 13 98 148
Odos ir poodžio ligos (L00-L99) 68 1 11 56
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos (M00-M99) 2160 4 499 1657
Lytinės ir šlapimo sistemos ligos (N00-N99) 83 46 20 17
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos (Q00-Q99) 94 9 27 58
Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių poveikių padariniai (S00-T98) 702 76 154 472
Kita 176 12 56 108
 1. Neįgalieji, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, nurodant neįgaliųjų, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis skaičių, pasiskirstymą pagal lytį bei darbingumo lygį                                                                                                                                                                                               5 lentelė
Neįgalieji, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, skaičius 2015 m. iš jų pagal darbingumo lygį
0–25 30-40 45–55
Iš viso 563 48 350 165
Vyrai 291
Moterys 272

 

RODIKLIAI, APIBŪDINANTYS NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMĄ TECHNINĖMIS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

 1. Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, nurodant: neįgaliųjų (vaikų ir suaugusių), aprūpintų techninės pagalbos priemonėmis (judėjimo, regos ir klausos) skaičių bei techninės pagalbos priemonėms skirtas lėšas.

                1 lentelė

2015 metai
Neįgalieji, aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis 34 966
Iš jų aprūpinti vaikai: 523
Judėjimo techninėmis pagalbos priemonėmis 438
Regos techninėmis pagalbos priemonėmis 48
Klausos techninėmis pagalbos priemonėmis 37
Iš jų aprūpinti suaugusieji: 34 443
Judėjimo techninėmis pagalbos priemonėmis 31 334
Regos techninėmis pagalbos priemonėmis 2 452
Klausos techninėmis pagalbos priemonėmis 657
Poreikio techninės pagalbos priemonėms patenkinimo procentas 83,5
Techninės pagalbos priemonėms skirtos lėšos (tūkst. eurų) 2141,8
 1. Regos negalią turinčių neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis: nurodant suteiktų techninės pagalbos priemonių regos negalią turtintiems neįgaliesiems, skaičių bei jų paskirstymą pagal priemonių rūšį.

2 lentelė

  2015 metai
Suteikta techninės pagalbos priemonių 3 815
Taktilinės (baltosios) lazdelės 204
Baltos (atraminės) lazdelės 228
Elektroniniai orientavimosi prietaisai 2
 1. Sutrikusios judėjimo funkcijos neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, nurodant: suteiktų techninės pagalbos priemonių skaičių bei jų paskirstymą pagal techninės pagalbos priemonių rūšis.

              3 lentelė

2015 metai
Suteikta techninės pagalbos priemonių 45 607
Elektrinių neįgaliųjų vežimėlių 54
Skuteriai 7
Kitų neįgaliųjų vežimėlių 5 976
Neįgaliųjų vežimėlių reikmenų 42
Transporto priemonių (šliaužtuvų ir judamųjų plokščių) 2
Triračių 26
Viena ranka valdomų vaikščiojimo priemonių 13 536
Abiem rankomis valdomų vaikščiojimo priemonių 5 911
Vaikščiojimo priemonių priedų 2 558
Tualeto reikmenų 7 013
Prausimosi, maudymosi vonioje ir duše priemonių 1 480
Sėdimųjų baldų 146
Stalų 399
Priemonių praguloms išvengti 6 376
Judėjimo, jėgos ir pusiausvyros lavinimo įrangos 109
Persikėlimo priemonių 131
Kopėčios, lipynės 141
Priemonių, padedančių atlikti ir (arba) pakeičiančių rankos ir (arba) plaštakos, ir (arba) piršto funkcijas 496
Kitų priemonių (kojinių apsimovimo priemonių, padangų ir kt.) 1 204